Wie zijn we?

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (OSD) is een alliantie van organisaties die zich willen inzetten voor een veilige voor álle leerlingen en docenten, ongeacht hun seksuele oriëntatie, gender identiteit/expressie of geslachtskenmerken. De huidige alliantie bestaat uit de AOb, EduDivers, Stichting School en Veiligheid, COC Nederland en CNV Onderwijs. 

In Nederland zijn twee wettelijke kaders die scholen helpen om werk te maken van aandacht voor seksuele diversiteit. Het eerste kader is de wettelijke verplichting voor scholen om respectvolle aandacht te geven aan seksuele diversiteit (vastgelegd in de kerndoelen voor het onderwijs in 2012) en het tweede is de Wet Veiligheid op school (sinds 2015). Deze kaders kunnen elkaar versterken: samen agenderen ze bij scholen dat zij verplicht zijn om voor iedere leerling een veilige omgeving te creëren. De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is dit jaar op zoek naar goede voorbeelden van hoe scholen aandacht voor seksuele diversiteit kunnen integreren in hun werk.

Op zoek naar goede voorbeelden

Om te onderzoeken hoe scholen aandacht besteden aan seksuele diversiteit, inventariseren we momenteel goede voorbeelden. We zijn hiervoor op zoek naar positieve verhalen. Hoe zorgt een school voor een betere sfeer voor álle leerlingen ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit? De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit verzamelt jullie voorbeelden en zal deze (anoniem) publiceren in mei.

Deel hier jouw goede voorbeeld.

De alliantie:

  • haalt goede voorbeelden van scholen, en verspreid deze voorbeelden onder scholen en interventie-aanbieders.

  • inventariseert de knelpunten en kansen die er zijn bij de borging van aandacht voor seksuele diversiteit op scholen.

  • informeert beleidsmakers  over deze voorbeelden, kansen en knelpunten en advisert hen hoe zij aandacht voor seksuele diversiteit beter kunnen borgen.

  • zet de discussie over het verrijken van de kwalificatiedossiers van het mbo voort.

  • organiseert strategische workshops in het buitenland, om te stimuleren dat allianties voor seksule diversiteit worden opgezet en Europese samenwerking wordt versterkt.