Leerkrachten op basisscholen zijn niet altijd voldoende toegerust om pestgedrag aan te pakken. Terwijl zij juist een cruciale rol spelen in het terugdringen van het aantal gepeste kinderen in de klas. Dat concludeert Beau Oldenburg in haar promotieonderzoek (19 januari 2017) naar pesten op school en de rol van leerkrachten en klasgenoten.

Oldenburg concludeert uit haar onderzoek dat leerkrachten soms niet precies weten wat pesten inhoudt. Ze herkennen slachtoffers van pesten niet goed en menen onterecht het pestgedrag in hun klas onder controle te hebben. Het is voor leerkrachten heel moeilijk om vast te stellen of iemand echt gepest wordt, omdat pesten vaak buiten hun gezichtsveld plaatsvindt.

“Het is onmogelijk om pesten helemaal uit te bannen, maar leraren kunnen wel een verschil maken en de situatie voor pestslachtoffers echt verbeteren.” (Beau Oldenburg. Bron: RUG.nl)”

Oldenburg benadrukt dat leerkrachten vermoedens van pesten of meldingen van leerlingen over pesten altijd serieus moeten nemen.

In onderstaande video ligt Beau Oldenburg haar onderzoek toe (Bron: RUG.nl)